หน้าแรก » โปรแกรม

โปรแกรม

แชร์หน้านี้ Line
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS) มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight 1.Sun Yat-sen University Guangzhou 48,000 English 60.. อ่านต่อ..

สาขาวิชาแพทย์แผนจีน (TCM)

สาขาวิชาแพทย์แผนจีน (TCM)

สาขาวิชาแพทย์แผนจีน (TCM) มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight 1. Henan University of Traditional Chinese Medicine Zhengzhou 26,000 Chinese Si.. อ่านต่อ..

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

Dentistry มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight 1. Sichuan University Chengdu 36,000 English Single Room – 48 RMB Double Room – 36 .. อ่านต่อ..

สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Business Administration ( BBA ) มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight 1. Wuhan University Wuhan 33,000 English Single Room – 1200 RMB/mon.. อ่านต่อ..

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight 1. Beijing Institute of Technology Beijing 30,600 English Singl.. อ่านต่อ..

เนื้อหาทั้งหมด 5 เรื่อง