หน้าแรก » แนะนำสาขาวิชา » สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

แชร์หน้านี้ Line

Dentistry

มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight
1. Sichuan University Chengdu 36,000 English Single Room – 48 RMB Double Room – 36 RMB 211 , 985
2. Dalian University Dalian 40,000 English Single Room – 10,000 RMB Double Room – 10,000 RMB/month  
Xi’an jiaotong University Xi’an 40,000 English Single Room – 150 RMB Double Room – 65 RMB/semester C9, 211, 985 3.