หน้าแรก » แนะนำสาขาวิชา » สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

แชร์หน้านี้ Line

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight
1.Sun Yat-sen University Guangzhou 48,000 English 6000 RMB /year 211,985
2.Wuhan University Wuhan 32,000 English Single Room – 1200 RMB/month 211,985
Double Room – 600 RMB/month
3.Zhejiang University Hangzhou 42,800 English Single Room – 1500 RMB/month C9,211,985
Double Room – 600 RMB/month
4.Huazhong University of Science and Technology Wuhan 40,000 English Single Room – 1200 RMB/month 211,985
Double Room – 700 RMB/month
5.Xi’an Jiaotong University Xi’an 40,000 English Single Room – 150 RMB/Day C9,211,985
Double Room – 65 RMB/Day
6.Southeast University Jiangsu 32,000 English Single Room – 1200-1440RMB/month 211,985
Double Room – 6000-7200 RMB/year
7.Sichuan University Chengdu 45,000 English Single Room – 48 RMB/Day 211,985
Double Room – 36 RMB/Day
8.Zhengzhou University Zhengzhou 35,000 English Double Room – 9125 RMB/Year 211
9.Central South University Changsha 32,000 English Single Room – 30 RMB/Day 211,985
Double Room – 37 RMB/Day
10.Nanjing Medical University Nanjing 34,000 English Double Room – 8000 RMB/Year  
11.Southern Medical University Guangzhou 33,000 English Double Room – 6,000 RMB/Year  
12.Soochow University Suzhou 31,000 English Single Room – 7000 RMB/semester 211
Double Room – 4000 RMB/semester
13.Zhejiang  Medical University Hangzhou 25,000 English Single Room – 13,000 RMB/year  
Double Room – 6,500 RMB/year