หน้าแรก » แนะนำสาขาวิชา » สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แชร์หน้านี้ Line

Business Administration ( BBA )

มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight
1. Wuhan University Wuhan 33,000 English Single Room – 1200 RMB/month 211 , 985
Double Room – 600RMB /month
2. South China University of Technology Guangzhou 26,000 English Single Room – 15,000 RMB 211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
3. Southwest University of Finance and Economics Chengdu 20,000 English Single Room – 800 RMB 211
4. University of International Business and Economics Beijing 49,750 English Double Room – 50 RMB/day 211
IMBA 128,640
5. Xidian University Xi’an 17,000 English Single Room – 5,400 RMB                              Double Room – 5,400 RMB 211
6. Sun Yat-sen University Guangzhou 90,000 English 6000 RMB /year 211 , 985
7. Huazhong University of Science and Technology Wuhan 24,000 English Single Room – 1200 RMB 211 , 985
Double Room – 700 RMB
8. Harbin Institute of Technology Herbin 34,000 English Double Room – 3,600 RMB/semester C9 , 211 , 985
9. University of Electronic Science and Technology Chengdu 31,200 English Single Room – 12,000 RMB 211 , 985
Double Room – 6000 RMB
10. JIANGNAN UNIVERSITY jungsu 20,000 English Single Room – 3,000 RMB  
10. Chang’an University Xi’an 16,000 English Single Room – 7,200 RMB/semester 211
Double Room – 2,400 RMB/semester

Business Administration (International Trade)

มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight
1. Wuhan University Wuhan 22,000 English Single Room – 1200 RMB/month 211 , 985
Double Room – 600RMB /month
2. Beijing Institute of Technology Beijing 30,600 English Single Room – 1,350 RMB/month 211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
3. Beihang University Beijing 30,000 English Single Room – 1,500 RMB/month 211 , 985
4. Sichuan University Chengdu 17,500 English Single Room – 48 RMB 211 , 985
Double Room – 36 RMB
5. Beijing Foreign Studies University Beijing 26,000 English Single Room – 70 RMB / day 211
Double Room – 40 RMB / day
6. South China University of Technology Guangzhou 26,000 English Single Room – 15,000 RMB 211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
7. Southwest University of Finance and Economics Chengdu 20,000 English Single Room – 800 RMB 211
8. Zhejiang University of Technology   Hangzhou 16,200 English Double Room – 4,500 RMB/year  
9. Wenzhou University Wenzhou 16,000 English Double Room – 4,000 RMB/semester  
10. Chang’an University Xi’an 16,000 English Single Room – 7,200 RMB/semester 211
Double Room – 2,400 RMB/semester