หน้าแรก » แนะนำสาขาวิชา » สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แชร์หน้านี้ Line

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย University เมือง City ค่าเทอม Tuition fee หลักสูตร Instruction Language ค่าหอพัก Axcomnikation fee จุดเด่น Highlight
1. Beijing Institute of Technology Beijing 30,600 English Single Room – 1,350 RMB/month Double Room – 1,350 RMB /month 211 , 985
2. Huazhong University of Science and Technology Wuhan 30,000 English Single Room – 1200 RMB Double Room – 700 RMB 211 , 985
3. Beihang University Beijing 30,000 English Single Room – 1,500 RMB/month 211 , 985
4. Harbin Engineering University Herbin 22,000 English Single Room – 7,200 RMB/year 211
5. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Nanjing 21,800 English Double Room – 4,000 RMB 211
6. Harbin Institute of Technology Herbin 26,000 English Double Room – 3,600 RMB/semester C9 , 211 , 985
7. University of Electronic Science and Technology Chengdu 31,200 English Single Room – 12,000 RMB Double Room – 6000 RMB 211 , 985
8. Nanchang Hangkong University Nanchang 14,000 English Double Room – 3,500 RMB /semester  
9. Shanghai Jiao Tong University Shanghai 80,000 English Single Room – 5,100 RMB/semester Double Room – 4,500 RMB/semester C9 , 211 , 985
10. Xidian University Xi’an 17,000 English Single Room – 5,400 RMB Double Room – 5,400 RMB 211
11. Zhejiang University of Technology Hangzhou 16,200 English Double Room – 4,500 RMB/year  
12. Wenzhou University Wenzhou 16,000 English Double Room – 4,000 RMB/semester  
13. Chang’an University Xi’an 16,000 English Single Room – 7,200 RMB/semester Double Room – 2,400 RMB/semester 211
 

Engineering (Computer Engineering)

มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Sun Yat-sen University Guangzhou 33,800 English 6000 RMB /year 211 , 985
2. Wuhan University Wuhan 24,000 English Single Room – 1200 RMB/month 211 , 985
Double Room – 600RMB /month
3. Beijing Institute of Technology Beijing 30,600 English Single Room – 1,350 RMB/month 211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
4. Central China Normal University Wuhan 24,000 English Single Room – 1,200 RMB/month 211
5. Beihang University Beijing 30,000 English Single Room – 1,500 RMB/month 211 , 985
6. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Nanjing 21,800 English Double Room – 4,000 RMB 211
7. University of Electronic Science and Technology Chengdu 31,200 English Single Room – 12,000 RMB 211 , 985
Double Room – 6000 RMB
8. South China University of Technology Guangzhou 26,000 English Single Room – 15,000 RMB 211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
9. Xidian University Xi’an 17,000 English Single Room – 5,400 RMB 211
Double Room – 5,400 RMB
10. Zhejiang University of Technology Hangzhou 16,200 English Double Room – 4,500 RMB/year  
11. Chang’an University Xi’an 16,000 English Single Room – 7,200 RMB/semester 211
Double Room – 2,400 RMB/semester
             

Engineering (Aeronautics and Astronautics)

มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Beijing Institute of Technology Beijing 30,600 English Single Room – 1,350 RMB/month 211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
2. Beihang University Beijing 30,000 English Single Room – 1,500 RMB/month 211 , 985
3. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Nanjing 21,800 English Double Room – 4,000 RMB 211
4. Nanchang Hangkong University Nanchang 14,000 English Double Room – 3,500 RMB /semester