หน้าแรก » ข่าวสาร » รับสมัครไม่จำกัด! นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ Zhejiang University

รับสมัครไม่จำกัด! นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ Zhejiang University

แชร์หน้านี้ Line

    

หลักสูตรวิศวกรรมระดับปริญญาตรีที่สอนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

1. ZJU-UIUC Institute: Electrical Engineering and Automation, Electronics and Computer Engineering

2. College of Electrical Engineering: Electrical Engineering and Automation

3. College of Information Science and Electronic Engineering: Electronic Science and Technology, Information Engineering

4. College of Control Science and Engineering: Automation

5. College of Optical Science and Engineering: Optical Information Science and Engineering

หมายเหตุ

1. นักเรียนในโปรแกรมข้อ 2- 5 จะใช้เวลาเรียน 3ปีแรกที่ วิทยาเขตแห่งชาติ Haining และการศึกษาปี4ที่ วิทยาเขต Yuquan หางโจว มีเพียงโปรแกรมข้อ 1 ZJU-UIUC Institute ที่เรียน วิทยาเขตแห่งชาติ Haining ทั้ง 4 ปี

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมข้างต้นสามารถสมัครโอนหน่วยกิตในคณะดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถโอนไปยังหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้

ระยะเวลาการสมัคร:

- ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (หยุดพักฤดูหนาวตั้งแต่ 15 ม.ค. 65 ถึง 17 ก.พ. 65 ใบสมัครที่ส่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะ ดำเนินการหลังจากสิ้นสุดช่วงพักฤดูหนาว)

ค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน:

- ค่าสมัครเรียน: 800 หยวน

- ค่าเล่าเรียน: 80,000 หยวน / ปี

- ค่าประกันสุขภาพ: 800 หยวน/ปี

ทุนการศึกษา

1.ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วน 32,000 หยวน/ปี

2.ทุนนักศึกษาโดดเด่น

- ทุนเต็มจำนวน 80,000 หยวน/ปี

- ทุนครึ่งจำนวน 40,000 หยวน/ปี

ค่าที่พัก

- วิทยาเขต Haining 8,000 หยวน/ ปี

ข้อกำหนดความสามารถทางภาษา:

- ควรมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/อื่นๆ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. วุฒิ ม.6 จบ ม.ปลาย ได้ให้ใบรับรองก่อนสำเร็จการศึกษา

3. Transcript ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. คะแนนสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น SAT/IB/GCE A-LEVEL/ACT เป็นต้น

5. TOEFL/IELTS หรือรายงานผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

6. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับจากครูมัธยม

7. ถ้อยแถลงส่วนตัว ประสบการณ์การศึกษา เหตุผลที่สมัคร จุดเด่นของตน ไม่เกิน 800 คำ

8. เกียรติบัตร (ถ้ามี)

9. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ภายในวันที่ 1 ก.ย.65) ควรยื่น หนังสือค้ำประกันและหนังสืออนุญาติจากผู้ปกครอง

ระยะเวลาเปิดเทอม:

- ปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนของทุกปี

 

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-113-1119
Line Official : @casc
Facebook : เรียนต่อจีน และไต้หวันกับ CASC
Tiktok : casc_th
Instagram : casc_abroad
Twitter :  casc_abroad
website : www.casc.in.th , www.123tochina.com