หน้าแรก » ข่าวสาร » การเตรียมเอกสารในการเรียนต่อประเทศจีน

การเตรียมเอกสารในการเรียนต่อประเทศจีน

แชร์หน้านี้ Line

    

       เมื่อน้องๆมีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนและผ่านการเลือกเมืองและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมเอกสาร ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อจีนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก บางมหาวิทยาลัยจีน หากเราขาดเอกสารสำคัญไปจะทำให้พลาดการพิจารณาเข้าเรียนได้เลย และเพื่อให้การเรียนต่อจีนของน้องสะดวกและรัดกุมยิ่งขึ้น การเลือกเอเจนซี่เรียนต่อจีนจึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยที่จะคอยช่วยน้องๆให้ก้าวตามความฝันได้ง่ายยิ่งขึ้น ทางพี่ CASC จึงอยากเสนอข้อมูลดีๆและแนะนำเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เมื่อไปเรียนต่อประเทศจีน 

โดยพี่จะแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้

▶ เอกสารสำหรับการเรียนภาษาระยะสั้น

▶ เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย

▶ เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

▶ เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1. เอกสารสำหรับการเรียนภาษาระยะสั้น

1.สำเนาพาสปอร์ต (อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

2.สำเนาผลการเรียน (ใบเกรด)

3.ใบที่รับรองคาดว่าจะจบ หรือใบรับรองจบ (ระบุวันที่จบชัดเจน)

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว

5.ใบตรวจสุขภาพ

6.ใบคัดกรองประวัติอาชญากรรม (เตรียมเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งขอ)

2. เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย

1.สำเนาพาสปอร์ต (อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

2.สำเนาผลการเรียนมัธยมต้น (หากเป็น GED ต้อง 600 คะแนน)

3.ใบรับรองจบมัธยมต้น (ระบุวันที่จบชัดเจน)

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว

5.จดหมายแนะนำจากครู 2 ท่าน (ท่านละ 1 ฉบับ มีชื่อ,ลายเซ็น,เบอร์,อีเมล ของครู)

6.ผลสอบระดับภาษา (หลักสูตรจีนต้องมี HSK180 คะแนนขึ้นไป)

3. เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

1.สำเนาพาสปอร์ต (อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

2.สำเนาผลการเรียนมัธยมปลาย (หากเป็น GED ต้อง 600 คะแนน)

3.ใบที่รับรองคาดว่าจะจบ หรือใบรับรองจบมัธยมปลาย (ระบุวันที่จบชัดเจน)

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว

5.จดหมายแนะนำจากครู 2 ท่าน (ท่านละ 1 ฉบับ มีชื่อ,ลายเซ็น,เบอร์,อีเมล ของครู)

6.ผลสอบระดับภาษา (ภาคอินเตอร์อาจเตรียม IELTS 5 หรือ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนหลักสูตรจีนต้องมี HSK180 คะแนนขึ้นไป)

7.เกียรตืบัตร หรือผลงานกิจกรรม (ถ้ามี)

8.ใบตรวจสุขภาพ

9. ใบคัดกรองประวัติอาชญากรรม (เตรียมเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งขอ)

10.จดหมายแนะนำตัว หรือเรียกกันว่า “Personal Statement” 800-1,000 คำ

11.แผนการศึกษา หรือเรียกกันว่า “Study Plan” 800 คำขึ่นไป

(ข้อ8 และ 9หลักสูตรจีนเขียนภาษาจีน หลักสูตรอินเตอร์เขียนภาษาอังกฤษ)

(ข้อ10และ11 ใช้บางมหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่เด็กทุนจะต้องใช้)

4. เอกสารสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก

1.สำเนาพาสปอร์ต (อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

2.สำเนาผลการเรียน (สมัครป.โทใช้ของป.ตรี / สมัครป.เอกใช้ของป.โท)

3.ใบที่รับรองคาดว่าจะจบ หรือใบรับรองจบ (สมัครป.โทใช้ของป.ตรี / สมัครป.เอกใช้ของป.โท)

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว

5.จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน (ท่านละ 1 ฉบับ มีชื่อ,ลายเซ็น,เบอร์,อีเมล ของครู)

6.ผลสอบระดับภาษา (ภาคอินเตอร์อาจเตรียม IELTS 6 หรือ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนหลักสูตรจีนต้องมี HSK180 คะแนนขึ้นไป)

7.เกียรตืบัตร หรือผลงานกิจกรรม (ถ้ามี)

8.ใบตรวจสุขภาพ

9. ใบคัดกรองประวัติอาชญากรรม (เตรียมเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งขอ)

10.จดหมายแนะนำตัว 800-1,000 คำ

11.แผนการศึกษา 800 คำขึ่นไป

12.ใบแสดงประสบการณ์การทำงาน (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

(ข้อ8 และ 9หลักสูตรจีนเขียนภาษาจีน หลักสูตรอินเตอร์เขียนภาษาอังกฤษ)

(ข้อ10และ11 ใช้บางมหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่เด็กทุนจะต้องใช้)

 

เป็นยังไงกันบ้างคะ พี่หวังว่าตอนนี้น้องๆคงได้ข้อมูลแนวทางการเตรียมเอกสารในการเรียนต่อที่จีนไปพอสมควร แต่หากน้องคนไหนที่อยากไปเรียนที่จีนแล้วมีปัญหาหรือสงสัยในการเตรียมเอกสารสามารถทักพี่ๆ CASC มาได้เลยนะคะ ทางเราจะแนะแนวน้องไปเรียนต่อได้อย่างราบรื่นแน่นอน

 

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-113-1119
Line Official : @casc
Facebook : เรียนต่อจีน และไต้หวันกับ CASC
Tiktok : casc_th
Instagram : casc_abroad
Twitter : casc_abroad
website : www.casc.in.th , www.123tochina.com