Dali University

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองต้าหลี่

         มหาวิทยาลัยต้าหลี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน โดยรัฐบาลมณฑลยูนนาน ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ การศึกษา การจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ เกษตรกรรม และศิลปะ มีวิทยาเขต 3 แห่ง ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในเมือง Dali ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 300,000 ตร.ม. สภาพแวดล้อมที่สวยงามและเงียบสงบ  ทิวทัศน์ของต้าหลี่ยังถือว่าไม่เป็นสองรองใครในประเทศจีน ห้องเรียนและห้องสมุดทันสมัย มหาวิทยาลัยต้าหลี่ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงโครงการกองทุนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง และโรงพยาบาลในเครือและสถาบันวิจัยยา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต้าหลี่ได้ส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนมาก มีการสื่อสารและความร่วมมือในวงกว้างระหว่างมหาวิทยาลัยของอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่างสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยสวยงามโดดเด่นด้านวิวทิวทัศน์ตั้งอยู่ท่ามกลางเชิงเขา มองเห็นทะเลสาบ

- ตั้งอยู่ในเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

- เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการสอน ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ให้ความสำคัญ รวมถึงได้รับรางวัลด้านการวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์มากมาย

ค่าเทอม: 12,000-28,000 หยวน/ปี

ค่าที่พัก: 800 หยวน/เทอม