หน้าแรก » มหาวิทยาลัยในประเทศจีน » Southern University of Science and Technology (SUSTech)

Southern University of Science and Technology (SUSTech)

แชร์หน้านี้ Line
Southern University of Science and Technology (SUSTech) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มุ่งเน้นนวัตกรรมซึ่งก่อตั้งโดยรัฐบาลเซินเจิ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างและผู้บุกเบิกในการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งมั่นที่จะให้บริการภารกิจ ส่งเสริมเซินเจิ้นให้เป็นเมืองที่ทันสมัย นานาชาติ และสร้างสรรค์ และจีนเป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ SUSTech ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้ริเริ่มในการยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน SUSTech มุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต อินเทอร์เน็ต หุ่นยนต์ 
         รางวัลที่โดดเด่น
- Top 9 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนจัดอันดับโดย THE World University Rankings 2022
- Top 162 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในปี จัดอันดับโดย THE World University Rankings 2022
- สาขาวัสดุศาสตร์ เคมี คลินิกเวชกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา เป็นสาขาที่ดีที่สุดอยู่ใน 1% โดย ESI
- มหาวิทยาลัยในเมืองเซินเจิ้นแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ Double First-Class 
 
ค่าเทอม : 29,000 หยวน/ปี
ค่าที่พัก : ห้อง 4 เตียง 7,200 หยวน/ปี