Zhejiang University of Science and Technology

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองหางโจว

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้อเจียง (ZUST) ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็นมหาวิทยาลัยเต็มเวลาแบบสหสาขาวิชาชีพภายใต้การแนะนำโดยตรงของรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์พร้อมสาขาวิชาเพิ่มเติมในด้านศิลปะ การจัดการ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  ZUST เป็นสถาบันนำร่องความร่วมมือจีน-เยอรมันในด้านการเพาะปลูกผู้มีความสามารถเชิงประยุกต์โดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีการมีความร่วมมือกับเยอรมันนั้นกลายเป็นหน้าต่างสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมณฑลเจ้อเจียงหรือแม้แต่จีนและเยอรมนี

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

อัตราการจ้างงานบัณฑิตมากกว่า 95%

มีสถาบันพันธมิตรในต่างประเทศกว่า 125 แห่ง

TOP 2 ในจีน มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับโครงการของเยอรมันมากที่สุด

ค่าสมัคร 400 หยวน

ค่าเทอม  15,000-25,000 หยวน/ปี และมีหลักสูตร 2 ปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาเยอรมัน)กับมหาวิทยาลัย University of Applied Sciences Zwickau หรือ FH Lübeck ค่าเทอม 25,000 หยวน/ปี และหลักสูตร 2 ปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส) กับมหาวิทยาลัย University of Cergy-Pontois ค่าเทอม 24,000-28,800 หยวน/ปี

ค่าเทอมหลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น  3,600 - 6,500 หยวน/หลักสูตร

ค่าที่พัก 600-1,200 หยวนต่อเดือน