Fudan University

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติในประเทศจีน Fudan University มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี และได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการจัดการ และการแพทย์ เป็นหนึ่งในสถาบันไม่แห่งแรกๆในประเทศจีนที่รับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั้งหมดในประเทศ มหาวิทยาลัย Fudan เป็นหนึ่งในฐานสอนภาษาจีนแห่งประเทศจีน ที่ทุ่มเทให้กับการฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติให้เชี่ยวชาญภาษาจีนอย่างเชี่ยวชาญและเข้าใจวัฒนธรรมจีนอย่างถ่องแท้ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของความร่วมมือระหว่างประเทศ Fudan University พยายามพัฒนาโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขณะนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมากกว่า 50 หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

รางวัลของมหาวิทยาลัย

  • Top 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในจีน
  • Top 6 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย
  • Top 31 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
  • Top 16 ของโลก สาขาวัสดุศาสตร์
  • Top 23 ของโลกสาขาเคมี
  • เด่นการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะ

ค่าสมัคร หลักสูตรปริญญา 800 หยวน หลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น 400 หยวน

ค่าเทอม  23,000-80,000 หยวน/ปี 

ค่าเทอมหลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น  10,500 - 21,000 หยวน/หลักสูตร

ค่าที่พัก 20,000 หยวนต่อปี