Zhejiang University of Technology

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองหางโจว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง (ZJUT) ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความครอบคลุมและเป็นอันดับชั้นนำของจีน เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอีกหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการเชิงพาณิชย์ การศึกษาและศิลปะ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นต้น ZJUT มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวน 2,800 คน มีความสำเร็จมากมาย ได้รับรางวัลระดับชาติด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลระดับชาติสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง มีวิชาที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติมากมาย เช่น การค้าระหว่างประเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ การบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ภาษาเยอรมันวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เป้าหมายของวิทยาลัยคือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเด่นของมหาวิทยาลัย

-Top 2 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเมืองหางโจว

-Top 80 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีน

-ได้รับรางวัลในสาขาวิศวกรรมมากมาย

ค่าสมัคร 400 หยวน

ค่าเทอม 16,200 - 24,800 หยวน/ปี

ค่าเทอมหลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น  7,000 หยวน/หลักสูตร

ค่าที่พัก ห้องคู่ 5,300 หยวน/ปี