Peking University

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (หรือที่รู้จักในชื่อ “เป่ยต้า”) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในประเทศจีน PKU อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศและระดับนานาชาติสำหรับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทุกปี มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของ C9 League คล้ายกับ Ivy League ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นที่นิยมเนื่องจากมีวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่ทะเลสาบ Weiming อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สัมผัสกับความเงียบสงบและความสงบของสถานที่  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุม โดยเปิดรับความรู้หลากหลายสาขา เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ , การศึกษาและวิทยาศาสตร์การแพทย์, ภาษาศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รางวัลเด่นของมหาวิทยาลัย  

-Top 18 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในการจัดอันดับ QS 2022

-Top 3 มหาวิทยาลัยจีนที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

-Top 2 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน

-ติดอันดับ 1% ถึง 21 สาขาวิชา เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม , เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ช้อมูลโดย ESI

ค่าสมัคร 800 หยวน

ค่าเทอม 26,000 - 33,000 หยวน/ปี

ค่าเทอมหลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น  6,000 - 12,000 หยวน/หลักสูตร

ค่าที่พัก 4,500-5,500 หยวนต่อเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะห้อง