หน้าแรก » มหาวิทยาลัยในประเทศจีน » เรียน MBA Online กับมหาวิทยาลัยฉางอัน

เรียน MBA Online กับมหาวิทยาลัยฉางอัน

แชร์หน้านี้ Line

โครงการ MBA แบบออนไลน์จากมหาวิทยาลัยฉางอาน

ประวัติมหาวิทยาลัยฉางอาน

มหาวิทยาลัยฉางอาน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน และอยู่ในโครงการ 211 และ 985 ที่สำคัญของประเทศจีน ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน และได้ผ่านการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนนานาชาติในปี 2017

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองฉางอานที่โด่งดังด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 2 วิทยาเขต สถานที่ฝึกงาน ที่ ท่ายป๋ายซาน และ เหลียงซาน ทั้งหมด 2 ที่  พื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 3745 ไร่ วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ติดกับ ซีอานต้าเยี่ยนถ่า และวิทยาเขตย่อยของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ติดกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติซีอาน

ในเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฉางอานได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการผสมผสานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีอิทธิพลและอบรมมืออาชีพด้านการขนส่ง วิศวกรรม และการก่อสร้างของประเทศ มหาวิทยาลัยฉางอานมีวิทยาลัยทั้งหมด 21 แผนก ศูนย์วิจัยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 8 แห่ง หลักสูตรระดับที่หนึ่งสำหรับปริญญาเอก 8 หลักสูตร  หลักสูตรระดับที่สองสำหรับปริญญาเอก 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับที่หนึ่งสำหรับปริญญาโท 26 หลักสูตร หลักสูตรระดับที่สองสำหรับปริญญาโท 122 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 34000 คน โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษานานาชาติทั้งหมดกว่า 10000 คน อัตราการจ้างงานโดยรวมของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉางอานอยู่ที่ 93% จำนวนอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยฉางอานอยู่ที่ 2067 ท่าน โดยมีนักวิชาการของสถาบันวิศวกรรมแห่งประเทศจีน  3 ท่าน นักวิชาการโครงการแม่น้ำแยงซี 6 ท่าน ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 1145 ท่าน อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก 166 ท่าน ผู้สอนระดับปริญญาโท 755 ท่าน มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 5 ท่าน มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สมัครสมาชิกระดับสูงของโครงการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคมนาคม และมณฑลส่านซีกว่า 80 ท่าน มหาวิทยาลัยยึดมั่นในการผสานกันของการผลิต การสอน และการวิจัย โดยมีทุนวิจัยกว่า 700 ล้านหยวนต่อปี

มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติเมื่อปี 1956 มีการฝึกอบรมนักเรียนนานาชาติกว่า 4000 คนจาก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม แทนซาเนีย เยเมน กว่า 70 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาอยู่ 713 คน

ระยะเวลา และค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี

ค่าเล่าเรียน : 25,000 หยวน/ปี

วิธีการเรียนการสอน

ทำการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในช่วงเปิดเทอมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทุกปี จะสำเร็จการเรียนการสอน การสอบ และเนื้อหาหลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฉางอานและแอพบนมือถือ

หลักสูตร

หลักสูตร

วิชา

เป็นวิชาบังคับหรือไม่

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาหรือไม่

เครดิต

ชม.หลักสูตร

วิชาพื้นฐาน

ประวัติประเทศจีน

ใช่

ใช่

2

36

ภาษาจีน 1

ใช่

ใช่

3

56

ภาษาจีน 2

ใช่

ใช่

3

56

ทฤษฎีพื้นฐาน

การจัดการ

 

 

2

36

ทฤษฎีพื้นฐาน

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 

 

3

54

 

การจัดการด้านการเงิน

 

 

2

36

ทฤษฎีพื้นฐาน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ใช่

ไม่ใช่

2

76

หลักสูตรปริญญา

การตลาด

 

 

2

36

 

การจัดการโครงการ

 

 

2

36

 

การจัดการบัญชี

 

 

2

36

หลักสูตรปริญญา

การจัดการ

ไม่ใช่

ใช่

3

54

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ไม่ใช่

ใช่

3

54