หน้าแรก » ข่าวสาร » ค่ายค้นหาตัวตน ภาคเหนือ

ค่ายค้นหาตัวตน ภาคเหนือ

แชร์หน้านี้ Line

โครงการ “ชาวค่ายค้นหาตัวตน”

หลักการและเหตุผล

การค้นหาเส้นทางอาชีพที่ใช่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิต ซึ่งเด็กและเยาวชนควรมีความเข้าใจและเริ่มปูทางตั้งแต่ตอนเรียน แต่ปัญหาหลัก คือ พวกเขาอาจไม่รู้ว่าอาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือควรเรียนทางไหนเพื่อสามารถประกอบอาชีพที่อยากทำ และถึงแม้ว่าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทยจะมีระบบแนะแนวในโรงเรียนก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องด้วยระบบการศึกษาในปัจจุบันของไทย เป็นระบบที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของการคล้อยตาม มุ่งผลิตเด็กให้มีระบบความคิดเหมือนๆ กัน จนละเลยธรรมชาติความแตกต่างหลากหลายของเด็กแต่ละคน และให้ความสำคัญกับการสอบมากกว่าการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ ค่านิยมของสังคมไทยที่ไม่ยืดหยุ่น โดยผู้ปกครองมักกดดันให้ลูกหลานสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีชั้นนำ คณะดังยอดฮิต เด็กไทยจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการสอบ จนไม่เหลือเวลาให้กับตนเองในการถามตัวเองว่า “จริงๆ แล้ว เราอยากเรียนอะไร เราชอบอะไร เราถนัดอะไร” เด็กไทยส่วนใหญ่จึงหลงทางอยู่ในวังวนของการไม่รู้จักตนเอง และการเลือกเรียนในคณะที่ไม่ชอบ อันนำไปสู่ การซิ่ว เกิดความเครียด และไม่มีความสุขกับการเรียน ซึ่งอาจหมายถึง การไม่มีความสุขตลอดชีวิตการทำงาน

ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ก้าวไปสู่การค้นพบตัวตน ได้ค้นพบศักยภาพ เพื่อก้าวไปอาชีพที่ใช่ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต การแนะแนวจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวรับมือ และเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ เพราะการค้นหาอาชีพที่ใช่นั้นไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การใช้ชีวิตในอนาคตมีความสุข แต่ยังช่วยทำให้ตัวเองได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. รู้และเข้าใจว่าตนเองมีความถนัด ความสนใจ มีบุคลิกภาพอย่างไร เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตนเอง

 3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าในอาชีพที่จะเลือกทำในอนาคต

 4. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อรู้จักความชอบและมีทัศนคติที่กว้างไกล

 5. เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการเลือกเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. Workshop เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

 2. Workshop กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอง

 3. การสร้างแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ
  การเลือกประกอบอาชีพ

 4. การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป

 5. ได้เรียนรู้ถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่จะมีในอานาคต

 6. การปรึกษาด้านการเรียน เชิงกว้างและเชิงลึก รุ่นพี่ที่เรียนคณะนั้นๆ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

 7. เกียรติบัตรไว้ใส่ทำ portfolio เพื่อสมัครเรียนต่อ

กำหนดการจัดค่าย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 – 21 พ.ย. 2563 

ค่าใช้จ่าย ร่วมโครงการ คนละ 500 บาท

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร

1 ต.ค. - 10 พ.ย.

วันที่จัดค่าย

20 - 21 พ.ย

เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประชาชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับ ม. 3 - 6 

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (ชำระตอนสมัคร)

ตารางกิจกรรม

วัน

กิจกรรม

Day1

 • ลงทะเบียน

 • ทดสอบนักเรียน (แบบทดสอบทางจิตวิทยา)

 • พิธีเปิดค่าย

 • วิทยากรเกริ่นนำ สร้างแรงจูงใจในการเลือกเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต

 • ม.แม่โจ้ แนะนำหลักสูตร

 • เรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจีน  

 • แนะนำทุนเรียนต่อจีน

Day2

 • วิทยากรพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนต่อจีน

 • พี่แนะนำน้อง (รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ไปเรียนที่จีน ในสาขาต่าง ๆ เช่น MBBS ทันตะ วิศวะ บริหาร ภาษา)

 • แยกกลุ่มตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อปรึกษาเรื่องการเรียนในสาขานั้น และการสมัครเรียนต่อจีน

 • มอบเกียรติบัตร

 • พิธีปิดค่าย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบ) พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. หลักฐานการชำระค่าสมัคร

รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่าย 

ชื่อบัญชี บจก. ไชนีส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี 720-2-35213-4

วิธีการสมัคร

      - สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวประจำโรงเรียน

      - สมัครผ่านไลน์ @casc

      - สมัครผ่านอีเมล์ casc.cm2@gmail.com