หน้าแรก » ข่าวสาร » ทุนเรียนมหาวิทยาลัยเวินโจว

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยเวินโจว

แชร์หน้านี้ Line

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวินโจว ตั้งอยู่ในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ด้านการเรียนแนวปฏิบัติในประเทศจีน และอยู่ในอันดับ 10% แรกประเทศจีน

มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1933 โดยคุณหวง ซูฉู เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกในประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับในการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน และได้รับอนุญาตโดยกระทรวงศึกษาจีนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถให้ทุนรัฐบาลจีน และทุนอื่นๆได้

ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 9 วิทยาลัย ประกอบไปด้วย ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การบริหาร และศิลปกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 46 สาขาในปริญญาโท และเอก และ 57 สาขาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 1,719 ท่าน นักเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 14,000 ท่าน ปริญญาโท และเอก 1,500 ท่าน และนักศึกษาต่างชาติ 500 ท่าน

ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการนำพามหาวิทยาลัยให้ไปอยู่ในระดับสากล โดยได้เพิ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ ในปีค.ศ. 2017 มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกว่า 70 ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเวินโจว

จำนวนทุน 15

เปิดเทอม เดือนกันยายน 2020

สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ โดยจะมีบริษัทให้นักเรียนฝึกงานระหว่างเรียน

ระยะเวลา สี่ปี ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษารวม

ค่าเทอม มูลค่า 18,000 หยวนต่อปี

ค่าหอพัก ให้จำนวนเงินสำหรับห้องสามคน ถ้านักเรียนอยากพักห้องสองคนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม ค่าห้องสามคนราคา 2,900 หยวนต่อปี ค่าห้องสองคนราคา 4,000 หยวนต่อปี

ค่าอาหาร สูงสุด 10,000 หยวนต่อปี

เงื่อนไขทุนการศึกษา

นักเรียนที่มี HSK4แล้ว จะได้ค่าขนม ถ้าไม่มี จะไม่มีค่าขนม

ถ้าเรียนภายในปีสองได้ HSK4 ก็จะได้ค่าขนม

สำหรับนักเรียนที่ HSK 6 แล้ว แนะนำให้ไปสมัครคณะอื่นๆ โดยจะมีค่าอาหารให้

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าบริการการสมัคร 5,000 บาท

(สามารถสมัครมหาวิทยาลัยได้ 3 ที่ โดยยังไม่รวมค่าสมัครมหาวิทยาลัย รวมค่าดูแลเอกสาร ค่าดำเนินการการสมัครจนได้รับใบตอบรับ)

ค่าจองทุน และสมัครทุนการศึกษา 20,000 บาท

(ค่าจองทุนการศึกษา หากนักเรียนไม่ได้รับทุน จะคืนเงินส่วนนี้ให้)

ค่าดูแลนักเรียน 60,000 บาท (ชำระหลังจากที่ได้รับใบตอบรับแล้ว)

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ต่อปี โดยประมาณ

รายละเอียด

ไม่ได้ทุน

ได้ทุนกับ CASC

ค่าเทอม

90,000

-

ค่าหอพัก

14,500

-

ค่าอาหาร

50,000

-

ค่าสมัครมหาวิทยาลัย

4,000

4,000

ค่าประกัน

4,000

4,000

ค่าทำResident permit

1,750

1,750

ค่าตรวจสุขภาพ

1,750

1,750

ค่าน้ำและไฟ (โดยประมาณ)

1,000

1,000

ค่าโทรศัพท์ (โดยประมาณ)

2,150

2,150

ค่าบัตรนักเรียน

65

65

ค่าตั๋วเครื่องบิน

10,000

10,000

ค่าวีซ่า

1,650

2,150

*ค่าสมัครสมาชิกบริษัท

-

5,000

*ค่าสมัครทุน

-

20,000

*ค่าบริการ

-

60,000

รวมค่าใช้จ่าย (1 ปี)

180,865

111,865

รวมค่าใช้จ่าย (4 ปี)

711,265

180,265

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาทต่อหยวน

*จ่ายแค่ปีแรก ครั้งเดียว ดูแลนักเรียนจนจบการศึกษา

เอกสารในการสมัคร

  1. หนังสือเดินทาง
  2. ใบจบ ถ้าไม่มีต้องมีใบรับรองว่าจะจบ
  3. ทรานสคริปต์
  4. HSK 4 คะแนน 180
  5. ใบตรวจสุขภาพ 3 หน้า
  6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์สองฉบับภาษาอังกฤษ
  7. เกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

(เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน)