หน้าแรก » ข่าวสาร » มหาวิทยาลัยเเพทย์ MBBS ของจีนที่แพทยสภาไทยรับรอง

มหาวิทยาลัยเเพทย์ MBBS ของจีนที่แพทยสภาไทยรับรอง

แชร์หน้านี้ Line

วันนี้ CASC มีเนื้อหาดีๆมาฝากทุกๆคนที่กำลังคิดว่าจะไปเรียนต่อ MBBS ที่ประเทศจีนนะคะ

ก่อนอื่นขั้นตอนเเรกเลย ต้องเช็คก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากไปได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยหรือยัง

เพราะถ้านักเรียนต้องการกลับมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทย ต้องไปมหาวิทยาลัยในรายชื่อนี้เท่านั้นนะคะ

มหาวิทยาลัยจีนที่แพทยสภาไทยรับรอง

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 24 แห่ง รายชื่อตามตารางดังนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

 1.Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน

6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

 

1.Zhongshan Hospital

2. Huashan Hospital

3. Shanghai Cancer Center

4. Children’s Hospital

5. Obstetrics and Gynecology Hospital

6. Eye and ENT Hospital

7. Jinshan Hospital 8. Shanghai Mental Health center

9. Shanghai Public Health Clinical center

10. Huadong Hospital

14  พ.ค. 58

13 พ.ค. 63

2. Kunming Medical University, Kunming, Yunnan, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. The First Affiliated Hospital

2. The Second Affiliated Hospital

11 มิ.ย. 58

10 มิ.ย. 63

3.  Liaoning Medical University, Liaoning Province, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. First Affiliated Hospital

2. Third Affiliated Hospital

11 มิ.ย. 58

10 มิ.ย. 63

4. Dalian Medical University, Dalian, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. The First Affiliated Hospital

 2. The Second Affiliated Hospital

9 ธ.ค. 58

8 ธ.ค.63

 

 

 

 

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

5. Jiangxi Medical College of Nanchang University, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. The First Affiliated Hospital

2. The Second Affiliated Hospital

14 ม.ค. 59

13 ม.ค. 64

6. Medical College, Jiangsu University, Jiangsu, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

University Hospital

10 มี.ค. 59

9 มี.ค. 64

 7. Shantou University Medical College, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS)

 

1. First Affiliated SUMC Hospital 2. Second Affiliated SUMC Hospital

3. Shantou University Mental Health Center

10 มี.ค. 59

9 มี.ค. 64

8. Peking University Health Science Center, Beijing, P.R. China

 หลักสูตรภาษาจีน 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS)

1. Beijing Aerospace Center Hospital

2. Civil Aviation General Hospital

9 มิ.ย. 59

8 มิ.ย. 64

9. Youjiang Medical University For Nationalities, Guangxi, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS)

The Affiliated

Hospital of Youjiang Medical University For Nationalities

9 มิ.ย. 59

8 มิ.ย. 64

  10. Medical School, Zhengzhou University, Henan, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

1. No. 1 Hospital

2. No. 2 Hospital

3. No. 3 Hospital

4. No, 4 Hospital

5. No. 5 Hospital

9 มิ.ย. 59

8 มิ.ย. 64

 

 

 

 

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

11. Hebei Medical University, Shijiazhuang, P.R China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

1. Hebei Medical University No 1 Hospital

2. Hebei Medical University No 2 Hospital

3. Hebei Medical University No 3 Hospital

11 ส.ค. 59

10 ส.ค. 64

   12. Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี

ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

1. Zhongshan Hospital,

 2. Huashan Hospital,

 3. Huadong Hospital,

 4. Obstetrics and Gynecology Hospital,

 5. Children’s Hospital,

 6. Eye Ear Nose and Throat Hospital,

 7. Cancer Hospital,

 8. Jinshan Hospital

 9. Shanghai No.5 Hospital

10 พ.ย.59

9 พ.ย. 64

 13. Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน

5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. Zhongshan Hospital,

2. Huashan Hospital,

3. Huadong Hospital,

4. Obstetrics and Gynecology Hospital,

5. Children’s Hospital,

6. Eye Ear Nose and Throat Hospital,

7. Cancer Hospital,

8. Jinshan Hospital

9. Shanghai No.5 Hospital

10 พ.ย.59

9 พ.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

 14. Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. Ruijin Hospital

2. Renji Hospital

3. Xinhua Hospital

10 พ.ย.59

9 พ.ย. 64

15. China Medical University, Shenyan, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. The First Clinical Hospital affiliated to China Medical University

 2. The Second Clinical Hospital affiliated to China Medical University

 3. The Fourth Clinical Hospital affiliated to China Medical University

3 ก.พ.60

2 ก.พ.65

  16.  Nanjing Medical University, Jiangsu Province, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปีปริญญา Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)

1. The First Affiliated Hospital

2. The Second Affiliated Hospital

3. Nanjing First Hospital

4. Nanjing Drum Tower Hospital

5. Nanjing Benq Hospital

4 พ.ค. 60

3 พ.ค. 65

 

 

 

 

17. School of International Studies, Wenzhou Medical University, Wenzhou City, P.R. China & Medical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English

Language Division Lublin, Poland 6 – Year Dual Degree Medical Program ปริญญา

Doctor of Medicine (MD) จาก Medical University of Lublin, Poland และ Bachelor

of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) จาก Wenzhou Medical University

1. 1st Affiliated Hospital

2. 2nd Affiliated Hospital

3. 3rd Affiliated Hospital

9 พ.ย. 60

8 พ.ย. 65

 

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

18. Capital Medical University, Beijing, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

โรงพยาบาลหลัก

1. Xuan Wu Hospital

2. Friendship Hospital

3. Chao Yang Hospital

4. Tong Ren Hospital

5. Tian Tan Hospital

6. An Zhen Hospital

โรงพยาบาลสมทบ

1. Beijing Children’s Hospital

19 เม.ย .61

18 เม.ย. 66

19. Fujian Medical University, Fujian Province, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1.Fujian Medical University Union Hospital

2.The First Affiliate Hospital of Fujian Medical University

3.The Fujian Provincial Hospital

11 เม.ย. 62

10 เม.ย. 67

 20. Medical College, Soochow University, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1.First Affiliated Hospital

2.Second Affiliated Hospital

3.The Affiliated Children’s Hospital

11 เม.ย. 62

10 เม.ย. 67

 21. Southern Medical University, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปีปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery(MBBS)

1. Nanfang Hospital

2. Zhujiang Hospital

3. Third Affiliated Hospital

13 มิ.ย.62

12 มิ.ย. 67

        22. School of Medicine, Wuhan University, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1.Ren Min Hospital

2. Zhongnan Hospital

12 ก.ย. 62

11 ก.ย. 67

 

 

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการสอนระดับ คลินิก

วันที่รับรอง

วันที่ครบอายุการรับรอง

 23. Xi’an Jiaotong University Health Science Center, P.R. China            หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

1.โรงพยาบาล 1st

 Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University

2.โรงพยาบาล 2nd Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University

12 ก.ย. 62

11 ก.ย. 67

        24.  Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology Hubei Province, P.R. China           หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปีปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

1. 1st Affiliated Hospital

(Wuhan Union Hospital)

2. 2nd Affiliated Hospital

 (Tongji Hospital)

10 ต.ค. 62

9 ต.ค. 67

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยที่เป็นสีเเดงเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายของCASC เป็นพิเศษ

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงอยู่ในระหว่างการต่ออายุ

ข้อมูลล่าสุด  ณ เดือน ธันวาคม 2562  จากเวปไซต์แพทยสภาไทย  https://www.tmc.or.th/